Bảng Tra Mã Lỗi Máy Photocopy Sharp

Bảng Tra Mã Lỗi Máy Photocopy Sharp

Mã Lỗi Thường Gặp Máy Photocopy SHARP


Mã LỗiDiển giảiHướng khắc phục

Lỗi F2-04

Các dòng Model Cũ

Lỗi không nhận chip hộp mực

Thường do chết chip mực

Chip bị sai version

Chip bị sai Type

Thay chip mới

Lỗi F2-64

Các dòng Model Mới

Lỗi không nhận chip hộp mực

Thường do chết chip mực

Chip bị sai version

Chip bị sai Type

Thay chip mới
F2-74

Lỗi không nhận chip hộp mực

Chip bị lỗi

Thay chip mới khác
Lỗi L6-10Lỗi Motor Polygon ( Motor lục giác, Motor đa giác) LSUThay motor mới
Lỗi E7-02Lỗi Hộp Laser  (LSU)Thay hộp Laser ( LSU ) khác
Lỗi E7-10Lỗi CCD

Vệ sinh cáp CCD

Thay Bộ CCD khác

Lỗi E7-11Lỗi đèn chụpThay bộ đèn chụp khácĐể Lại Bình Luận